Nákupní košík
Košík je prázdný
 

Obchodní podmínky a GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetových obchodech provozovaných na doméně fosiliashop.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba - podnikatel Radek Borovka, Nová 265, 273 64  Doksy u Kladna, CZ - Česká republika, IČ 60604867 (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Stav skladu

 1. Skladem - Zboží odesíláme obvykle do 48 hodin (dle povahy a množství zboží může být doba upravena na cca 12 pracovních dnů - kupující je informován). U některých položek (např. replik) může být doba dodání až 30 kalendářních dnů (kupující je informován).
 2. Na cestě - Zboží odesíláme do 3 týdnů (zboží je na cestě od dodavatele).
 3. Před objednávkou - Zboží odesíláme do 4 týdnů (zboží bude objednáno během 48 hodin u dodavatele).
 4. Na objednávku - Zboží odesíláme do 2 měsíců (zboží bude vyrobeno na základě Vaší objednávky).
 5. Není skladem - Zboží není v současnosti k dispozici ani u dodavatele.

Objednávka - kupní smlouva

 1. Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
 2. Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
 3. Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 4. Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu "Nová objednávka", a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat. V případě nepřevzetí či nezaplacení objednaného zboží, kupující souhlasí se zveřejněním jeho údajů na www.nespolehlivizakaznici.cz a úhradu vzniklých nákladů prodávajícímu.
 5. Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Dodání zboží

 1. Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky a států EU. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.
 2. Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravních společností (Česká Pošta, DHL, DPD, PPL) (dále jen Přepravní spol.) V případě zájmu je možné domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).
 3. Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno zpravidla následující pracovní den po objednání. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od objednání, bude Kupující vyrozumněn o předpokládaném termínu dodání.
 4. Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Rezervace zboží

 1. Zvolí-li Kupující jako způsob úhrady bankovní převod se zasláním či platbu v hotovosti s osobním vyzvednutím, Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od odeslání objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena / zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

Poštovné a poplatky - zaslání do ČR

 1. Platba dobírkou - Česká pošta přepravné 140,- Kč vč. 21% DPH (poštovné 120,- Kč + dobírka 20,- Kč), PPL přepravné 160,- Kč vč. 21% DPH (poštovné 140,- Kč + dobírka 20,- Kč).
 2. Platba převodem na účet - Česká pošta přepravné 120,- Kč vč. 21% DPH, PPL přepravné 140,- Kč vč. 21% DPH.
 3. Platba hotově (osobní vyzvednutí) - žádné přepravné ani manipulační poplatky.
 4. Poštovné zdarma - při objednávce nad 1999,- Kč vč. DPH je přepravné zdarma.

Poštovné a poplatky - zaslání do států EU

 1. Platba převodem na účet (veškeré bankovní poplatky hradí kupující) - přepravné cca 300,- Kč vč. 21% DPH (cca 12,- Euro). Ceny jsou před potvrzením objednávky s kupujícím individuálně projednány telefonicky nebo e-mailem.
 2. Dobírkou (pouze Slovensko, Bělorusko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina) - přepravné cca 300,-Kč vč. 21% DPH (cca 12,- Euro) + dobírečné cca 100,-Kč vč. 21% DPH (cca 4,- Euro). Ceny jsou před potvrzením objednávky s kupujícím individuálně projednány telefonicky nebo e-mailem.

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží. Z hygienických důvodů nelze vracet některé druhy zboží u kterého byl porušen obal, jedná se zejména o potraviny, balónky, foukačky a podobně.
 2. Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "O nás".
 3. Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 15 pracovních dní od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. V případě, že Kupující - Spotřebitel žádá vrácení peněz na účet vedený mimo ČR, hradí Kupující - Spotřebitel veškeré poplatky spojené s tímto převodem peněz.
 4. K vrácenému zboží je Kupující - Spotřebitel povinen přidat vyplněný formulář (ke stažení zde).

Reklamace zboží

 1. V případě reklamace zboží, je Kupující - Spotřebitel povinen vyplnit formulář (ke stažení zde), který spolu s reklamovaným zbožím zašle na adresu uvedenou na stránce "O nás".
 2. Reklamace zboží se řídí platnými zákony ČR.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškerá Vaše data, která nám při objednávce sdělíte, jsou ihned po odeslání či předání zboží vymazána.
 2. Z tohoto důvodu na vystavené faktury nepíšeme žádné osobní údaje, ty jsou nahrazeny slovem "zákazník".
 3. Vámi zvolenému dopravci předáme: Jméno a Příjmení, adresu doručení, emailovou adresu a telefonní kontakt.
 4. Jestliže nesouhlasíte, neobjednávejte.